Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is een herstelacademie?

Een herstelacademie is een plek waar je jezelf kunt onderzoeken, kunt herstellen van ontwrichtende ervaringen en de gevolgen daarvan. Waar je kunt leren leven met kwetsbaarheid en waar je jezelf kunt ontwikkelen vanuit kracht. Bij een herstelacademie kent iedereen ontwrichtende ervaringen. Er zijn trainingen, mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en zelfonderzoek.

Wat is herstel?

Herstel is een manier van kijken naar ontwikkeling van mensen, dat aangaan en begeleiden. Een herstelproces betekent: onderweg zijn naar een nieuwe balans na of tijdens ontwrichtende ervaringen.
Herstel gaat over de manier waarop je met kwetsbaarheid omgaat, over hoe je die kwetsbaarheid een plek in je leven geeft en over het opbouwen van een betekenisvol leven. Herstel is meer een manier van leven dan een periode waarin problemen worden aangepakt, waarna alles ‘weer goed’ is, of ‘beter dan het was’. De centrale vraag van deelnemers is: “wie ben ik en hoe ga ik met mezelf om”. Deze benadering levert op natuurlijke wijze ook een bijdrage aan het verwerken van emotionele verwondingen, hoewel het daar niet specifiek op gericht is.

Voor wie is een herstelacademie?

Een herstelacademie is een plek voor wie op zoek is naar een nieuwe balans na of tijdens ontwrichtende ervaringen. Je hoeft niet aan allerlei criteria te voldoen. Als je je aangetrokken voelt en denkt dat een herstelacademie je kan ondersteunen, dan ben je welkom.

Ik heb een vraag die niet in deze lijst staat, of wil iets meer persoonlijks of een concreet voorstel bespreken. Waar kan ik terecht?

Voor korte vragen of voorstellen kun je terecht op het spreekuur: wekelijks op dinsdag van 9.00 tot 9.30 en op vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur. We zijn telefonisch en/of fysiek bij Edanz bereikbaar op 06-41306772. Een gesprek tijdens het spreekuur duurt max 15 minuten.
Per mail zijn we bereikbaar via: edanzherstelacademie@gmail.com.

Aanmelden

Hoe kan ik me aanmelden?

Voorafgaand aan deelname heb je een kennismakingsgesprek. Dat gaat over wat je van de herstelacademie zou willen, wat hier kan en niet kan, of dat bij elkaar past en of er iets is waar we rekening mee moeten houden. Daarna kun je je inschrijven voor activiteiten en vrijwilligerswerk

Hoe kan ik een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?

Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kun je maken via dit formulier: kennismakingsgesprek.paperform.co.

Er is al van alles gestart. Kan ik nog meedoen?

Activiteiten starten het hele jaar door, zodat er altijd wel iets is om aan mee te doen als je middenin een seizoen aansluit. Je kunt het hele jaar beginnen bij de herstelacademie.

Heb ik een indicatie of verwijzing nodig om deel te kunnen nemen aan de herstelacademie?

Je hebt geen indicatie of verwijzing nodig om deel te nemen aan de herstelacademie.

Kosten

Wat zijn de kosten van de herstelacademie?

Veel trainingen bij de herstelacademie zijn kosteloos. Daarnaast zijn er activiteiten met een strippenkaart: community events, werkgroepen en oefengroepen.

Wat kost een strippenkaart?

Een kleine strippenkaart kost 25 euro, een grote 50 euro. Deelnemers van de herstelacademie krijgen 20% korting op een strippenkaart (respectievelijk 5 of 10 euro). Een strippenkaart kun je kopen bij de host van Edanz.

Wie financiert de herstelacademie?

De herstelacademie krijgt financiering van de Gemeente Groningen en een aantal organisaties voor zorg en welzijn.

Activiteiten

Wat kan ik bij jullie doen?

Trainingen: Er zijn kortere en langere trainingen met thema’s die voor veel mensen in een herstelproces belangrijk zijn: zelfcompassie, een nieuwe richting inslaan met werk, leven met verlies, emotie-regulatie en meer.
Werkgroepen: in een werkgroep onderzoek je samen met andere deelnemers of en hoe een tool (een bepaald soort oefeningen, meditatie, vragen die je jezelf stelt etc) kan helpen in een herstelproces. Dit is een fijne gelegenheid om voor jezelf uit te zoeken wat jou helpt en versterkt.
Oefengroepen: Na een training is het vaak makkelijker om met ondersteuning van een groepje oefeningen te blijven doen. In een oefengroep oefen je samen met andere deelnemers met een tool die jullie aanspreekt.
Vrijwilligerswerk: Er is vrijwilligerswerk binnen de herstelacademie en bij andere activiteiten bij Edanz.
Een ontwikkeling naar trainer of begeleider is mogelijk als je wat verder bent in je herstelproces.

Ik wil vooral werken aan het verminderen van psychische klachten, zoals angst, depressie of de impact van trauma. Kan dat bij jullie?

Bij de herstelacademie staat het versterken van gezonde delen centraal. Dat helpt ook om om te gaan met psychische verwondingen. We geven geen psychotherapie.

Zijn alle activiteiten in groepen?

Alle activiteiten zijn in groepen van vier tot tien deelnemers. Ervaringen uitwisselen en samen oefenen zijn vaak ondersteunend. Zo bouwen we aan een community waarin gezamenlijke groei mogelijk is.

Geven jullie ook individuele begeleiding?

De nadruk ligt op groepen, omdat een groep heel ondersteunend kan zijn in een herstelproces. Naast het geven van trainingen bouwen we ook aan een community waar wederkerige ondersteuning mogelijk is. Heb je in een tweetal een uitwisseling waarbij je elkaar ondersteunt, dan kunnen we daar een oefenplek voor bieden in de vorm van een rustige gespreksruimte bij Edanz.

Soms zijn er startende of vrijwillige trainers die, om te oefenen, individuele begeleiding geven. Informatie daarover is te vinden in de agenda op de site.

Spelregels voor meedoen met activiteiten

Aan hoeveel dingen kan ik meedoen?

Je kunt in principe één kosteloze training tegelijk doen in dezelfde periode. Wil je meer doen, dan kan dat alleen als er op het laatste moment nog plek is bij de tweede training waar je belangstelling voor hebt. Deelnemers die nog geen training doen gaan dan voor.

Een training is wel altijd te combineren met activiteiten via een strippenkaart. Die activiteiten helpen om ervaringen vanuit een training te integreren.

Hoe lang kan ik meedoen met de herstelacademie?

Je kunt meedoen zolang dat bij jou past. Meedoen kan zijn: een training volgen, deelnemen aan een werkgroep of oefengroep, organisatorisch vrijwilligerswerk of zelf een groep begeleiden.

Hoe lang duurt een traject?

Er zijn geen voorgevormde trajecten met een kop en een staart. Je beslist zelf wat je wanneer doet, hoe lang je activiteiten wilt blijven doen bij de herstelacademie en in welke volgorde je dingen doet. Er zijn activiteiten met verschillende lengtes: van eenmalig tot drie maanden eens per week. Als je dat fijn vindt dan kunnen we wel met je meedenken over wat passend kan zijn.

Kan ik gratis trainingen blijven volgen?

De meeste mensen volgen eerst een of meer gratis trainingen. Na verloop van tijd kun je overstappen op een werkgroep of oefengroep. In een werk- of oefengroep is meer ruimte om ervaringen en inzichten te integreren. Zo voorkom je dat je jezelf overvoert met steeds nieuwe dingen te doen zonder die echt te verwerken en te integreren.

Kan ik een cursus of training herhalen?

Wil je een training die je al eerder hebt gedaan herhalen, dan kun je meedoen via de strippenkaart. Hier maken we specifieke afspraken over op het moment dat je dat wilt.

Ik wil graag meedoen met een training, maar ik weet niet of ik het helemaal red om er steeds bij te zijn. Kan ik toch meedoen?

Zit je in een herstelproces, dan kan het lastig zijn om je energie te managen en te overzien wat haalbaar is. Daarom zijn er kortere en langere activiteiten. Als je je aanmeldt voor een activiteit gaan we er vanuit dat je er ook echt bent. Uiteraard kan iedereen een keer ziek worden. Veel bijeenkomsten missen is onrustig voor jezelf en voor de groep. Heb je weinig energie of is die heel wisselend: kies dan een kortere activiteit die je beter kunt overzien.

Privacy

Geven jullie informatie over deelnemers door aan instanties?

We geven geen informatie over individuele deelnemers door aan instanties. In verslagen voor subsidiegevers staan algemene, anonieme gegevens (hoeveel mensen deden mee, in welke wijk wonen ze, wat is de gemiddelde leeftijd e.d.) Lees ook hier ons privacybeleid.

Vrijwilligerswerk

Is vrijwilligerswerk verplicht?

Het doen van vrijwilligerswerk is niet verplicht. Als het bij je past dan bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger actief te worden bij de herstelacademie.

Wat voor vrijwilligerswerk kan ik doen bij de herstelacademie?

Vanuit de herstelacademie kun je:

host worden bij Edanz (gastheer/gastvrouw)

activiteiten organiseren, zoals themaochtenden of meedoen in het team voor open week en markten

administratief werk doen, zoals publiciteit, nieuwsbrieven maken, grafische vormgeving

werk- en oefengroepen begeleiden.

Kijk voor actuele vacatures in de vrijwilligersvacaturebank van Link050: www.link050.nl.

Trainers en begeleiders

Wat is de achtergrond van trainers en begeleiders?

Bij de herstelacademie werken alleen mensen die zelf ontwrichtende ervaringen kennen. Ze hebben allemaal een herstelverhaal. Een aantal trainers heeft een professionele achtergrond in het begeleiden van mensen. Zij geven de kosteloze trainingen. Begeleiders van werk- en oefengroepen kunnen zowel een professionele achtergrond hebben als getrainde vrijwilligers zijn.

Waar kan ik zien welke trainers bij jullie trainingen geven?

Op de website stellen een aantal trainers zich voor: stichtingsedna.nl. Persoonlijk kennismaken kan tijdens introductieworkshops bij een open week.

Ik ben trainer en zou graag aansluiten bij de herstelacademie. Kan dat?

Het team van trainers is op dit moment goed gevuld. Af en toe hebben we ruimte voor een nieuwe betaalde trainer. Op die momenten zoeken we mensen die:

Professioneel zijn opgeleid om mensen te begeleiden.

Zelf een herstelverhaal hebben.

Al goed bekend zijn met de herstelvisie en met herstelgericht begeleiden.

Enthousiast zijn over de herstelvisie: hier echt achter kunnen staan en de meerwaarde ervan zien.

Bereid zijn tot en tijd hebben voor intervisie.

Ik zou graag een werk- of oefengroep starten. Kan dat?

Er is ruimte voor initiatieven voor werk- of oefengroepen. Dit is vrijwilligerswerk. Hiervoor zoeken we mensen die:

Zelf een herstelverhaal hebben.

Al goed bekend zijn met de herstelvisie en met herstelgericht begeleiden, of zich daarin willen laten trainen.

Enthousiast zijn over de herstelvisie: hier echt achter kunnen staan en de meerwaarde ervan zien.

Bereid zijn tot en tijd hebben voor intervisie.

Er zijn twee mensen nodig om zo’n groep te begeleiden. Mocht je niet direct een geschikte co-begeleider weten, dan is er misschien iemand bij de herstelacademie die daar zin in heeft.

Ik ben mijn praktijk voor coaching en training aan het uitbouwen. Is een samenwerking met de herstelacademie hiervoor een mogelijkheid?

Af en toe hebben we ruimte voor nieuwe betaalde trainers. Zie daarvoor bij de vraag hierboven.
Het is goed om te weten dat de herstelacademie geen verdienmodel is. Je krijgt niet ineens veel cliënten of kunt direct een training geven die goed verdient. We bouwen aan een community waar onderlinge ondersteuning een plek in heeft. Wil je meebouwen, dan ben je welkom om opties te onderzoeken.

Ik ben zelf begeleider, verwijzer of ben betrokken bij een herstelinitiatief en heb interesse in een samenwerking met jullie. Kunnen we hier eens over praten?

Voor algemene informatie over wat Sedna Herstelacademie doet kun je het beste aansluiten bij een introductieworkshop tijdens een open week. Heb je daarna specifieke vragen, dan kunnen we een afspraak maken.
Wederzijds naar elkaar verwijzen kan altijd.
Zoek je ruimte voor een groep vanuit een bestaand herstelinitiatief dan kunnen we zo’n plek bieden.
Voor korte vragen of voorstellen kun je terecht op het spreekuur: wekelijks op dinsdag van 16.00 tot 17.00 en op vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. We zijn telefonisch en/of fysiek bij Edanz bereikbaar.

Ik wil graag vanuit ervaringskennis leren begeleiden. Kan dat bij jullie?

We geven korte trainingen over herstelgericht begeleiden. Het werken met ervaringskennis maakt hier deel van uit. In de agenda kun je het actuele aanbod vinden: edanzagenda.nl.

Ik heb belangstelling om groepen te begeleiden. Ik heb al een mensgerichte opleiding en ervaring met begeleiden. Moet ik dan toch nog een training bij jullie volgen?

We merken dat het pittig kan zijn om de herstelvisie te integreren in een ‘reguliere’ vorm van begeleiding. Daarom zien we graag dat iedereen die bij ons komt begeleiden ook meedoet aan trainingen Herstelgericht Begeleiden en aan intervisie.

Achtergrond herstelbenadering

Hoe is de herstelbenadering ontstaan?

Herstel of Recovery is een beweging, ontstaan vanuit de cliëntenbeweging van de psychiatrie. Er was behoefte aan erkenning van, inzicht in en ondersteuning bij het proces van het vinden of hervinden van een zinvol leven, met of zonder vorm van ziekte. Herstel richt zich daarom op meer dan het herstellen van symptomen. De focus ligt op het dagelijks leven: werk, sociale contacten, wonen, vrije tijd en persoonlijk herstel. Het gaat over een persoonlijk proces waarin iemand de controle over het eigen leven herwint en zich gaat richten op de toekomst, het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en een nieuwe richting.

Herstel begon als weg voor mensen met ernstige of terugkerende psychische problemen. Inmiddels is de werkwijze breder en gaat herstel over iedereen die behoefte heeft aan herstel van een intense periode of het hervinden van balans.

Waar kan ik meer informatie vinden over herstel en ervaringskennis?

Meer goed onderbouwde achtergrondinformatie over herstel, herstelacademies en ervaringskennis is oa hier te vinden:
Kenniscentrum Phrenos
Psychosenet
Enik Recovery College
Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie
Youtube kanaal Herstel Animatie

Welke uitgangspunten heeft een herstelacademie?

Eigen regie: je kiest zelf wat je wilt ontwikkelen of waar je aan mee wilt doen. 

Diagnosevrij: een diagnose kan inzicht geven in een dynamiek, gedrag, problemen die er zijn. Maar een mens is veel meer dan dat en dat ‘meer’ staat centraal bij een herstelacademie.

Vrije ruimte: ruimte om tot ontwikkeling te komen, zelf te kiezen, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en te vinden, initiatieven te nemen, levenskracht te hervinden en betekenis te geven.

Ervaringskennis: het delen van doorleefde kennis van ontwrichtende ervaringen ondersteunt een herstelproces. Deelnemers en trainers delen hun ervaringen met elkaar.

Hoop en perspectief: bij een herstelacademie werk je aan een betekenisvolle toekomst.